Lịch bay Hà Nội Sài Gòn chi tiết của Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn chi tiết của Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines sẽ được gửi đến bạn thông qua bài viết dưới đây. Dựa vào lịch bay bạn có thể lựa chọn thời điểm đặt mua vé thích hợp nhất cho chuyến đi của mình. Với mỗi giờ bay khác nhau sẽ có những mức giá khác nhau. Nếu bạn muốn mua vé máy bay đi Sài Gòn với giá rẻ thì nên chọn của hãng Vietjet, Pacific Airlines với các chuyến đi vào ban đêm. Nếu bạn muốn tận hưởng những dịch vụ, tiện ích vượt trội, đúng giờ thì bạn nên chọn Vietnam Airlines để di chuyển.

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn chi tiết của Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn chi tiết của Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn Vietnam Airlines

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
01:30 03:40 2 giờ 10 phút VN7229 Thứ 7
02:05 04:15 2 giờ 10 phút VN7205 Thứ 5, 6, 7
02:25 04:35 2 giờ 10 phút VN7203 Thứ 5, 6, 7
02:45 04:55 2 giờ 10 phút VN7209 Thứ 7
03:00 05:10 2 giờ 10 phút VN7207 Thứ 7
04:00 06:10 2 giờ 10 phút VN7229 Thứ 2
04:05 06:15 2 giờ 10 phút VN7231 Thứ 2, Chủ Nhật
05:00 07:10 2 giờ 10 phút VN7233 Thứ 2, Chủ Nhật
05:15 07:25 2 giờ 10 phút VN7228 Chủ Nhật
06:00 08:10 2 giờ 10 phút VN209 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
06:30 08:40 2 giờ 10 phút VN211 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
07:00 09:10 2 giờ 10 phút VN217 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
07:30 09:40 2 giờ 10 phút VN219 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
08:00 10:10 2 giờ 10 phút VN223 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
09:00 11:10 2 giờ 10 phút VN225 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
10:00 12:10 2 giờ 10 phút VN227 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
10:30 12:40 2 giờ 10 phút VN229 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
11:00 13:10 2 giờ 10 phút VN231 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
12:00 14:10 2 giờ 10 phút VN233 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
13:00 15:10 2 giờ 10 phút VN237 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
14:00 16:10 2 giờ 10 phút VN239 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
14:30 16:40 2 giờ 10 phút VN243 Thứ 7
21:30 23:40 2 giờ 10 phút VN287 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
04:10 06:25 2 giờ 15 phút VN7211 Thứ 5, 6, 7
04:30 06:45 2 giờ 15 phút VN7223 Thứ 6
04:40 06:55 2 giờ 15 phút VN7213 Thứ 6, 7
09:40 11:55 2 giờ 15 phút VN7225 Thứ 7
10:20 12:35 2 giờ 15 phút VN7255 Chủ Nhật
15:00 17:15 2 giờ 15 phút VN247 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
15:30 17:45 2 giờ 15 phút VN249 Thứ 7
16:00 18:15 2 giờ 15 phút VN253 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
16:15 18:30 2 giờ 15 phút VN7257 Chủ Nhật
16:30 18:45 2 giờ 15 phút VN257 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
17:00 19:15 2 giờ 15 phút VN259 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
18:00 20:15 2 giờ 15 phút VN263 Thứ 7
18:30 20:45 2 giờ 15 phút VN267 Thứ 7
19:00 21:15 2 giờ 15 phút VN269 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
19:45 22:00 2 giờ 15 phút VN277 Thứ 3, 5, Chủ Nhật
20:00 22:15 2 giờ 15 phút VN279 Thứ 7
20:20 22:35 2 giờ 15 phút VN7273 Thứ 3, 4, 5, 6, 7
20:30 22:45 2 giờ 15 phút VN281 Thứ 2, 4, 6, 7
20:45 23:00 2 giờ 15 phút VN285 Thứ 7
21:00 23:15 2 giờ 15 phút VN285 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
22:05 00:20 2 giờ 15 phút VN7275 Thứ 2, 3, 4, 5, Chủ Nhật
22:15 00:30 2 giờ 15 phút VN7277 Thứ 4
22:20 00:35 2 giờ 15 phút VN7277 Chủ Nhật
22:25 00:40 2 giờ 15 phút VN7277 Thứ 2
22:35 00:50 2 giờ 15 phút VN7277 Thứ 7
22:55 01:10 2 giờ 15 phút VN7281 Thứ 5, 7, Chủ Nhật
23:00 01:15 2 giờ 15 phút VN7279 Thứ 2, 3
23:10 01:25 2 giờ 15 phút VN7279 Thứ 3, Chủ Nhật
23:15 01:30 2 giờ 15 phút VN7281 Thứ 2
23:25 01:40 2 giờ 15 phút VN7287 Thứ 7
23:30 01:45 2 giờ 15 phút VN7283 Thứ 2, Chủ Nhật
23:40 01:55 2 giờ 15 phút VN7283 Thứ 7
23:45 02:00 2 giờ 15 phút VN7285 Chủ Nhật
23:55 02:10 2 giờ 15 phút VN7285 Thứ 7

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn Vietjet Air

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
05:00 07:05 2 giờ 05 phút VJ189 Thứ 2, 3
05:55 08:00 2 giờ 05 phút VJ121 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
06:00 08:05 2 giờ 05 phút VJ123 Thứ 5
06:20 08:25 2 giờ 05 phút VJ117 Thứ 2, 4
06:25 08:30 2 giờ 05 phút VJ125 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
07:25 09:30 2 giờ 05 phút VJ129 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
07:40 09:45 2 giờ 05 phút VJ193 Thứ 7
08:45 10:50 2 giờ 05 phút VJ119 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
09:40 11:45 2 giờ 05 phút VJ133 Thứ 4, 5, 6, 7
09:45 11:50 2 giờ 05 phút VJ135 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
09:50 11:55 2 giờ 05 phút VJ137 Thứ 3, Chủ Nhật
10:05 12:10 2 giờ 05 phút VJ139 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
11:50 13:55 2 giờ 05 phút VJ157 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
12:15 14:20 2 giờ 05 phút VJ137 Thứ 3
12:20 14:25 2 giờ 05 phút VJ141 Thứ 4, 5, 6, 7
12:55 15:00 2 giờ 05 phút VJ143 Thứ 4
13:10 15:15 2 giờ 05 phút VJ143 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
13:30 15:35 2 giờ 05 phút VJ145 Thứ 4, 5, 6, 7
13:50 15:55 2 giờ 05 phút VJ147 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
14:10 16:15 2 giờ 05 phút VJ149 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
14:20 16:25 2 giờ 05 phút VJ115 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
14:40 16:45 2 giờ 05 phút VJ151 Thứ 5, 6
15:25 17:30 2 giờ 05 phút VJ193 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
15:50 17:55 2 giờ 05 phút VJ183 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
16:45 18:50 2 giờ 05 phút VJ159 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
17:55 20:00 2 giờ 05 phút VJ185 Thứ 2, Chủ Nhật
18:10 20:15 2 giờ 05 phút VJ169 Thứ 7
18:40 20:45 2 giờ 05 phút VJ165 Thứ 4, 5, 6, 7
19:00 21:05 2 giờ 05 phút VJ167 Thứ 4, 5, 6, 7
19:15 21:20 2 giờ 05 phút VJ141 Thứ 4, 7
19:55 22:00 2 giờ 05 phút VJ169 Thứ 4
20:25 22:30 2 giờ 05 phút VJ169 Chủ Nhật
20:45 22:50 2 giờ 05 phút VJ167 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
21:05 23:10 2 giờ 05 phút VJ171 Thứ 2
21:20 23:25 2 giờ 05 phút VJ171 Thứ 4, 5, 6, 7
21:55 00:00 2 giờ 05 phút VJ173 Thứ 4, 5, 6, 7
22:00 00:05 2 giờ 05 phút VN175 Thứ 4, 5, 6, 7
22:05 00:10 2 giờ 05 phút VN177 Thứ 2, 4, 5, 6, 7
22:10 00:15 2 giờ 05 phút VN179 Thứ 4, 5, 6, 7
22:40 00:45 2 giờ 05 phút VN183 Thứ 4, 5, 6, 7
22:50 00:55 2 giờ 05 phút VJ173 Thứ 2, 3, Chủ Nhật
23:00 01:05 2 giờ 05 phút VJ181 Thứ 5, 6, 7
23:30 01:35 2 giờ 05 phút VJ181 Thứ 2, 3, Chủ Nhật

Lịch bay Hà Nội Sài Gòn Pacific Airlines

Giờ khởi hành Giờ đến Thời gian Số hiệu chuyến bay Ghi chú (Ngày bay)
06:00 08:10 2 giờ 10 phút BL781 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
08:45 10:55 2 giờ 10 phút BL785 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
12:30 14:40 2 giờ 10 phút BL787 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
15:00 17:10 2 giờ 10 phút BL789 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
17:45 19:55 2 giờ 10 phút BL795 Các ngày trong tuần (T2 – CN)
21:15 23:25 2 giờ 10 phút BL799 Các ngày trong tuần (T2 – CN)

Ở bảng lịch bay Hà Nội Sài Gòn trên ta có thể thấy được hãng Vietnam Airlines và Vietjet khai thác chặng bay từ Hà Nội đi Sài Gòn với tần suất vượt trội hơn hẳn so với Pacific Airlines. Trong 3 hãng chỉ Vietjet khai thác chặng bay với thời gian 2 giờ 5 phút. Còn Lại Vietnam Airlines và Pacific Airlines khai thác chặng bay với thời gian 2 giờ 10 phút và 2 giờ 15 phút. Dựa vào bảng giờ bay trên bạn có thể lựa chọn đặt mua vé máy bay đi Hà Nội hợp lý nhé!

Đặt vé máy bay đi Sài Gòn (TPHCM) giá rẻ tại Sanvemaybay.com.vn

Bạn đang mong muốn sở hữu những tấm vé máy bay cho hành trình di chuyển của mình với mức giá mềm mại nhất. Tuy nhiên quỹ thời gian của bạn không cho phép bạn ngồi săn lùng hàng ngày trên mạng hoặc bản thân bạn không đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Sanvemaybay.com.vn – địa chỉ săn vé máy bay giá rẻ uy tín và chất lượng nhất hiện nay sẽ giúp bạn giải quyết hoàn toàn những vấn đề trên. Hiện nay, chúng tôi đang sở hữu đội ngũ booker nhiều kinh nghiệm sẽ giúp bạn tìm những tấm vé máy bay của các hãng hàng không trong nước với mức giá tốt nhất. Sau đó sẽ nhanh chóng liên lạc lại với bạn để bạn quyết định mua hay không. Bên cạnh đó, tất cả những thông tin về các dịch vụ đặt chỗ, kinh nghiệm đi máy bay hoặc du lịch cũng sẽ được chúng tôi giải đáp chi tiết nhất khi bạn cần.

Hotline đặt vé máy bay giá rẻ: 028 3997 7799

Săn vé máy bay giá rẻ - Vé máy bay khuyến mãi

252/12 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Gò Vấp

Thành phố Hồ Chí Minh 71410

Tìm chuyến bay

Một chiều
Khứ hồi